Sint-Jan-Berchmanskerk van het Sint-Michielscollege

Gebedsgroep : elke dinsdag om 20.00 uur (behalve tijdens schoolvakanties).
Net for God in de gebedsgroep, een keer per maand.

Sint-Michielslaan 24
1040 Etterbeek