Wij komen één keer per maand samen om aan dit enorme wereldwijde ‘net’ deel te nemen.

Opdat zij allen één zijn… opdat de wereld gelooft, dat Gij Mij gezonden hebt

Johannes 17:21

Een avond ziet er als volgt uit:

  • Lofprijzing
  • Net for God-film bekijken
  • Deelmoment naar aanleiding van de film
  • Samen bidden
  • Ontmoeting met een klein drankje
person fishing in a body of water during nightime

Welkom aan iedereen!

COVID-19 : voorlopig zijn onze Net for God-avonds online.

Nederlandstalige Net for God avonds online samen met de Sint-Paulusabdij (in Nederland).
Voor meer informatie neem contact op met ons.