Zoals elk jaar (op het noordelijk halfrond) zal de week van gebed voor de eenheid van de christenen plaatsvinden van 18 tot 25 januari.

“Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem eer te bewijzen” (Mt 2,2)

Dit is het thema dat dit jaar is gekozen voor de Week van Gebed voor de Eenheid.

Het gaat erom deze week te verwelkomen als een echte kairos, een tijd die door God is uitgekozen om zijn volk een keerpunt te laten beleven.

Om dit beter te begrijpen hebben het oecumenische team van Chemin Neuf en ik ervoor gekozen om verschillende grote families van kerken te ontdekken: de Oosterse Kerken, de Orthodoxe Kerken, de Katholieke Kerken, de Kerken van de Reformatie, de Evangelische Kerken en tenslotte de Pinkstergemeenten.

Wat is de geschiedenis van deze familie van kerken? Waar zijn deze kerken tegenwoordig? Hoe zijn ze gestructureerd? Wat zijn hun schatten? Wie zijn de sleutelfiguren in deze traditie?

Na dit overzicht kunt u kennismaken met de getuigenissen van actoren van de Eenheid: gemengde paren, theologen, mannen en vrouwen in dienst van andere kerken, missionarissen van de verzoening. Allemaal uit verschillende kerken en landen.

Meer dan ooit hebben wij in deze moeilijke tijden behoefte aan een licht dat schijnt in de duisternis en dat voor christenen over de hele wereld is geopenbaard in Jezus Christus.

Moge dit licht schijnen op elk van jullie levens.