Voormalig voorstel

VOORSTEL

Wie is de Heilige Geest?

Wat doet de Heilige Geest?

Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?

Hoe kan ik het beste uit de rest van mijn leven halen?

KOSTEN

€42-€65.

Geld mag geen belemmering zijn, neem contact met ons op in geval van moeilijkheden.