De fototentoonstelling van de ARK (Antwerpse Raad van Kerken) illustreerde mooi hoe divers de beleving van het christelijk geloof in Antwerpen is. We hebben niet steeds de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

Daarom nodigt de Gemeenschap Chemin Neuf – die dit jaar steunend lid van de Antwerpse Raad van Kerken werd – u uit op deze oecumenische ontmoetingsavond. Na een uitgebreide kennismakingsronde bekijken we samen de film: “Let mutual love continue” over het Global Christian Forum in Bogota in 2018.

Nadien kunnen we in kleine groepen met elkaar delen over de thema’s in de film. We sluiten de ontmoeting af met een gebedsmoment voor vrede, eenheid en verzoening. Wie wil, kan na het gebed nog bij een drankje napraten.

Iedereen met een passie voor eenheid is van harte welkom!