Heer Jezus, U die gebeden heeft
dat allen één zouden zijn,
wij bidden U voor de eenheid onder de christenen,
zoals U het wilt, en op de manier die U wilt.
Moge uw Geest ons geven
dat wij de pijn van de scheiding ervaren,
dat wij onze schuld erkennen,
en dat wij mogen hopen over alle hoop heen.

Amen.


Gebed geschreven door de leden van de Gemeenschap Chemin Neuf
volgens een gebed van Abbé Paul Couturier, Lyon, 1936