Vanaf de inwijding van de basiliek in 1878 werd Onze Lieve Heer aanbeden door de Dochters van Jezus’ Heilig Hart. Gedurende méér dan 120 jaar zelfs dag en nacht, zeven dagen op zeven. De Gemeenschap Chemin Neuf zet deze traditie van eucharistische aanbidding in de basiliek voort.

Aanbidding is in stilte bij het liefdevol Hart van Jezus vertoeven. Jezus heeft je lief. Je kan Hem je vreugden en verdriet toevertrouwen, bidden voor mensen waarvan je houdt (of te weinig houdt), je kan er het Woord lezen, … .

Op verschillende eerste vrijdagen houden we een eucharistische nachtaanbidding. De basiliek blijft dan de hele avond, nacht en ochtend open. De aanbidding wordt afgesloten met een gezongen eucharistieviering om de Heer te danken. Tijdens de eucharistieviering wordt er bijzonder gebeden voor alle intenties van degenen die de voorbije maand de basiliek bezochten, er kwamen bidden of iets in het intentieboek schreven.

Het hele jaar door (behalve in juli en augustus en de schoolvakanties van Kerstmis en Pasen) vindt er in de basiliek een stil aanbiddingsmoment plaats elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 18 uur tot 18.45 uur. Iedereen is van harte welkom.

“Het geeft ons diepe vreugde om in de voetsporen van de zusters in de basiliek de Heer te aanbidden”