ONZE VISIE

Wij willen van onze parochies echte broederlijke gemeenschappen maken, diepgaand omgevormd door Gods liefde en missionair, waar iedereen een persoonlijke ontmoeting met de Heer heeft gehad en zich inzet voor een weg van geestelijke groei, bereid om zijn vreugde en hoop te delen met de wereld.

Samen, leden van de Gemeenschap Chemin Neuf en parochianen, willen wij meewerken aan de vernieuwing van de Kerk door van deze parochies levende, warme enstralende plaatsen te blijven maken.

Wij bieden een visie en een spiritueel groeiproces met als doel parochianen te vormen en toe te rusten om missionaire discipelen te worden.

De inbreng van de spiritualiteit van de gemeenschap (via de liturgie, de eredienst, de gemeenschappelijke broederschappen en de Ignatiaanse inleidingen en retraites) maakt deze grotere rijkdom mogelijk van voorstellen die aangepast zijn aan eenieder naar gelang van zijn leeftijd en levensstaat.

Samen met de broeders en zusters van de gemeenschap willen wij de parochiële missionaire broederschappen een lichaam van dienarenop te bouwen, toegewijd aan een pad van geestelijke rijpheid, evormd tot een ware medeverantwoordelijkheid en een gemeenschappelijke visie, zodat anderen op hun beurt deze overweldigende ervaring van Gods oneindige liefde kunnen hebben.

Als ieder van ons zijn of haar gaven en talenten erkent, aanvaardt zich te laten leiden door de heilige Geest en getuigt van Gods onvoorwaardelijke liefde, kunnen onze parochies groeien en hopen we elke zondag meer en meer nieuwe bekeerlingen of herbekeerden hun leven aan Jezus te zien geven.

ONZE PIJLERS

HET GEBED BELEVEN EN LOFPRIJZING
Onze persoonlijke relatie met Christus verdiepen
ZICH VORMEN
Een vormingstraject ingaan
SAMEN VIEREN
met prachtige liturgieën en de aanbidding van het Heilig Sacrament.
DE BROEDERSCHAP BELEVEN
Regelmatig delen in fraterniteit in waarheid.
ONTMOETEN
Onze broederlijke, echtelijke en familiale relaties verdiepen
MISSIONARISSEN WORDEN
echte missionaire discipelen van Christus.
DELEN
het gemeenschapsleven, klein en groot allemaal samen
EN VIEREN
de Blijde Boodschap dat we willen overbrengen

Internationaal Festival van de Parochies

BE THE CHURCH

EEN UNIEKE WEEK
om samen de nieuwheid van de Heilige Geest te ontvangen
in elk van onze parochies en
om een familie van missionare discipelen te vormen.

Inter-parochiaal. Een ontmoeting van parochianen uit verschillende parochies die aan de gemeenschap zijn toevertrouwd, van zeer verschillende grootte en kenmerken, uit alle lagen van de bevolking… stadscentra en ook uit landelijke gebieden.

Voor de familie Alle levenstoelevenstanden zijn welkom, families en singles! De kinderen hebben een sessie aangepast aan hun leeftijd. De kleintjes – tot 7 jaar – blijven ter plaatse. De oudere kinderen gaan per leeftijdsgroep naar andere plaatsen.

Internationale. Delegaties uit meer dan 25 landen: Duitsland, Brazilië, Groot-Brittannië, Polen, Tsjechië… Deze internationale dimensie is voor iedereen een kans op verrijking.

Theologisch. Deze week is een gelegenheid om gevormd te worden rond een van de 10 thema’s die gekozen zijn voor deze theologische vorming op lange termijn, die een van de belangrijke punten is van de Missionaire Fraterniteiten.

Oecumenisch. De oecumenische dimensie blijft centraal staan in alle door de Gemeenschap gegeven opleidingen.

Ignaciaans. Deze week, een ware school van gebed en onderscheiding, stelt ons in staat opnieuw te lezen hoe God ons leidt.

Charismatisch. In het middelpunt van onze week staat het charismatische leven, een fundamenteel element van het hele Festival… Een ervaring van leven in de Heilige Geest met de verwelkoming van charismatische gaven!

Missionaris. Deze Parochiale Fraterniteit is missionair in zijn essentie!
Wij willen meer en meer getuigen worden en meer en meer de Blijde Boodschap verkondigen in het hart van de parochies.

In de geest van Vaticanum II. Deze Raad is een echte schat. Wij willen van deze Raad blijven ontvangen wat de Kerk zich nog niet heeft toegeëigend en in praktijk gebracht.